Ogłoszenie w sprawie połączenia spółek

Zarządy spółki Przejmującej (Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach) oraz spółki Przejmowanej (NAT Apartamenty Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach) zawiadamiają, że zamierzają połączyć:

spółkę Nadwiślańska Agencja Turstyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzone przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 0000074847 (Spółka Przejmująca)

ze

spółką NAT Apartamenty Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzone przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 0000022795 (Spółka Przejmująca).

Pełna treść dokumentu do pobrania:

Przetarg na zbycie traktora ogrodowego

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu sprzedaży:

Traktor ogrodowy marki Partner, rok produkcji 2001, okres użytkowania od 2001 – 2017 roku.

Firma, siedziba oraz dane adresowe Spółki:

NAT Apartamenty Sp. z o.o.

ul. Gen. Ch. de Gaulle’a 8/106

43-100 Tychy

Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:

31 lipca – 7 sierpnia 2018 roku, Ośrodek Wypoczynkowy „Relax” w Szczytnej oraz środowisko Internet.

Termin i miejsce, w którym można obejrzeć zbywany środek trwały:

31 lipca – 7 sierpnia 2018 roku, Ośrodek Wypoczynkowym „Relax” w Szczytnej

Wysokość ceny wywoławczej:

2000 zł brutto

Miejsce, termin oraz formę składania ofert:

Oferty mogą być składane w formie pisemnej w Ośrodku Wypoczynkowym „Relax” w Szczytnej lub drogą e-mailową na adres: kierownik.relax@nat.pl
w terminie 31 lipca – 7 sierpnia 2018 roku.

Regulamin przetargu (PDF)