Ogłoszenie w sprawie połączenia spółek

Zarządy spółki Przejmującej (Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach) oraz spółki Przejmowanej (NAT Apartamenty Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach) zawiadamiają, że zamierzają połączyć:

spółkę Nadwiślańska Agencja Turstyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzone przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 0000074847 (Spółka Przejmująca)

ze

spółką NAT Apartamenty Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzone przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 0000022795 (Spółka Przejmująca).

Pełna treść dokumentu do pobrania: